Vad du behöver för att konfigurera ditt betalningskonto

Betalningshantering i 360Player är bra att automatisera all fakturering i och runt klubben. För att komma igång måste du skicka in viss information till vår betalningsleverantör för att möjliggöra utbetalningar till ditt konto.

Här är det minsta av vad du behöver: 

 • Kontoinnehavarens namn och e-postadress
 • Vilken typ av verksamhet du är registrerad som
  • Exempel är: Ideell organisation, LLC etc.
 • Kontoinformation till ditt bankkonto
  • IBAN-nummer
  • Ytterligare kontoinformation beroende på land, exempel är:
   • Operationsföljdsnummer
   • Rensa nummer
   • NIF (NIF)
   • Etc.
 • Organisations-ID (giltigt skatte-ID eller liknande)
 • En webbplatsadress eller sida för sociala medier för ditt företag (för betalningsleverantören att autentisera ditt företags existens)

I de flesta fall måste ytterligare information tillhandahållas för att ditt konto ska kunna verifieras. Därför är det viktigt att du kan tillhandahålla vissa ytterligare dokument:

 • En bild av ett giltigt ID för huvudkontoinnehavaren
 • Bevis på ägande
 • Handlingar för att stödja auktoritet över verksamheten
  • Signerade protokoll från styrelse eller årsmöte
Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss