Utfärda en återbetalning

Återbetalningar kan utfärdas på två sätt i 360Player Betalningsplattform.

Till att börja med är endast fakturor som har betalats berättigade till eventuella återbetalningsåtgärder. Beroende på hur fakturan betalades har du vissa alternativ när det gäller återbetalningar.

Utfärda en återbetalning med en associerad transaktion

Om din faktura har betalats via en transaktion har du alternativet Återbetalning på fakturan.

Klicka Återbetalning för att starta utfärdandet.

När Återbetalning har skickats, kommer det att returnera hela beloppet för den betalda transaktionen till din kund, vilket också returnerar eventuella plattformsavgifter i samband med. Vissa transaktionsavgifter kan fortfarande gälla, så du kan behöva ha ett tillgängligt saldo på ditt Stripe-konto.

Observera att återbetalningar inte kan ångras när de har utfärdats.

Markera en faktura som återbetalad

Om fakturan inte har en associerad transaktion, vilket innebär att den har markerats som betald utanför 360Player eller Stripe har du inte möjlighet att skicka tillbaka några pengar till din kund på den fakturan. Men om du har återbetalat betalningen utanför systemet har du möjlighet att markera fakturan som återbetalad istället.

Om du markerar en faktura som återbetalad ändras fakturans status till Återbetalad

Observera att fakturor som har markerats som återbetalade inte kan ändras till någon annan status.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss