Administratörsrättigheter inom en organisation

Administratörsrollen är en roll som används av tränare, chefer, direktörer med flera i 360Player -plattformen. Men vilken typ av behörigheter har administratörer i jämförelse med andra användarroller i plattformen? 

I den här artikeln förklarar vi vilka typer av behörigheter administratörer har i en organisation.

Vad är en administratör?

Med en administratörsroll får användaren i princip kontroll över gruppen. Administratörsrollen har tillgång till funktioner som utbildningsbibliotek, inställningar och användarhantering för gruppen, samt statistik och uppladdning av videor. Beroende på var administratören finns i strukturen - får han eller hon olika rättigheter. Du hittar mer information om detta nedan.

Administratörsbehörigheter och organisationsstruktur

Först måste vi först förstå hur organisationsstrukturen påverkar användarna inom 360Player. På bilden nedan ser vi en mycket enkel organisationsstruktur, med klubbgruppen Farham FC på toppen, sedan en akademigrupp under den, och i sin tur ett U17-lag under akademin.

Hur behörigheter fungerar inom 360Player, är att om du är administratör över en grupp i en struktur har du också administratörsbehörighet i grupperna under. Till exempel är en direktör en del av Farham FC-gruppen. Han eller hon kan genom lagväljaren se både Akademigruppen och U17-gruppen. Han/hon kan också göra allt som alla administratörer som har ett aktivt medlemskap i gruppen kan, till exempel ändra inställningar eller analysera video. 

Administratörer som bara är en del av grupperna ovan i strukturen visas inte i grupp- eller chattlistor för grupperna nedan. 

En administratör som ingår i Akademigruppen kommer inte att kunna visa eller redigera något i Farham FC-gruppen, men kommer att kunna visa och redigera saker i U17-gruppen.

En administratör som är en del av U17 kommer inte att kunna visa eller redigera något i Akademin eller Farham FC-gruppen, utan bara saker inom U17-gruppen. 

Så här ställer du in din adminstruktur

Nu när du vet hur behörigheter fungerar kan du börja bjuda in och lägga till administratörer i rätt grupper i din organisation. Att förstå dessa strukturer gör din upplevelse av 360Player mycket bättre, eftersom du kan skapa grupper inom vissa ansvarsområden för att få tillgång till vissa grupper längre ner i strukturen. Om du behöver en uppfräschning av hur du skapar undergrupper har du en länk till den artikeln här.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss