Tilldela produkter manuellt

Om du vill tilldela en produkt till en kontakt utan att utfärda en faktura eller prenumeration har du möjlighet att göra det manuellt. 

Att manuellt tilldela en produkt kan vara bra när till exempel någon har köpt ett medlemskap utanför systemet, och du måste registrera deras köp.

Om du vill tilldela en produkt navigerar du till Kontakter.

Du kan antingen:

  • Tilldela en produkt i bulk
  • Tilldela en produkt till en enda kontakt

Tilldela i bulk

Om du vill tilldela i bulk markerar du helt enkelt kontakten som du vill tilldela produkten till, klickar på knappen Åtgärder och väljer sedan "Tilldela produkt"

Välj den produkt som du vill tilldela.

Ange sedan hur länge tilldelningen ska vara giltig. I slutet av den inställda perioden upphör produkten att gälla vid kontakten. Klicka på Spara för att tilldela produkterna.

Du hittar nu den tilldelade produkten på kontaktkortet:

Tilldela till en enda kontakt

När du tilldelar på det enskilda kontaktkortet navigerar du till en kontakt och klickar Åtgärder och väljer åtgärden Tilldela produkt.

Välj den produkt som du vill tilldela.

Ange sedan hur lång tid tilldelningen ska vara giltig för. Om du ställer in tilldelningen på För alltid markeras den som aktiv tills den tas bort manuellt. Klicka på Spara för att slutföra.

Du kommer nu att se produkten på kontaktkortet:

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss