Avancerade inställningar för betalningar

Det finns många olika sätt att konfigurera betalningsinställningarna. Den här guiden navigerar dig genom alla viktiga inställningar så att du kan fakturera dina medlemmar som du vill.

Observera att du behöver tillgång till både 360Player betalningsinstrumentpanelen, liksom ditt Stripe-konto, eftersom de flesta inställningar kommer att göras där.

I den här artikeln:

Ange rätt företagsnamn på fakturorna

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Kontoinformation nedan Affärsinställningar.
3
I Kontonamn samt Offentligt företagsnamnkan du ha fått företagets webbadress i stället för namnet på ditt företag. Lägg till rätt namn som du vill visa på fakturorna.

Ge dina fakturor föreningens identitet

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Branding nedan Affärsinställningar.
3
Här kan du ladda upp din logotyp och ställa in färgerna på dina fakturor. Du kan förhandsgranska hur värdfakturan kommer att se ut på fliken Värdfakturor.

Lägga till nya betalningsmetoder

Beroende på din företagskonfiguration och ditt land kan du ha olika betalningsmetoder som kan aktiveras på ditt konto.

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Betalningsmetoder nedan Betalningar.
3
Här hittar du en lista över alla tillgängliga betalningsmetoder som du kan aktivera för ditt företag.

Du måste också aktivera betalningsmetoden på dina fakturor. Ibland stöds inte de betalningsmetoder du har på värdfakturorna.

4
I Inställningar, gå till Fakturamall nedan Fakturering.
5
Rulla nedåt till Standardbetalningsvillkoroch klicka på HanteraBetalningsmetoder.

6
Här kan du lägga till alla aktiverade betalningsmetoder som ska användas på dina fakturor.

Konfigurera påminnelser om automatisk betalning

Om du skapar prenumerationer med inställningen Automatisk debitering aktiverad är följande steg viktiga att konfigurera i Stripe (det här är våra rekommendationer):

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Prenumerationer och e-postmeddelanden nedan Fakturering.
3
Här kan du redigera vad som ska hända vid misslyckade betalningar.
 • Förhindra misslyckade betalningar
  • Aktivera "Skicka e-postmeddelanden om utgående kort"
 • Hantera misslyckade betalningar för prenumerationer
  • Behåll smarta försök på
  • Aktivera "Skicka e-post när kortbetalningar misslyckas
  • Vid prenumerationsstatus rekommenderar vi att du avbryter prenumerationen om alla betalningar misslyckas
  • Vid fakturastatus rekommenderar vi att du markerar fakturan som Obetald om alla betalningar misslyckas 
 • Hantera omtvistade betalningar
  • Lämna de här inställningarna som de är
 • Hantera betalningar som kräver bekräftelse
  • Slå på kundens e-post till "Skicka en Stripe-slangad länk så att kunderna kan bekräfta sina betalningar vid behov"
  • Ange om du vill avbryta prenumerationen efter ett visst antal dagar om alla betalningar misslyckas om alla betalningar misslyckas
  • Vid fakturastatus rekommenderar vi att du lämnar i dess

Schemalägga automatiska påminnelser

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Prenumerationer och e-postmeddelanden nedan Fakturering.
3
Rulla nedåt till Fakturor som skickas till kunder.
 • Aktivera "Skicka påminnelser om en återkommande faktura inte har betalats"
  • Här kan du välja när det ska påminnas, vi rekommenderar "När det förfaller" samt "7 dagar efter att det skulle ha förfaller"
 • Om en faktura är förfallen med 60 dagar rekommenderar vi att du avbryter prenumerationen.
 • Vid fakturastatus rekommenderar vi att du markerar fakturan som ej inkasserbar om den inte har betalats på 60 dagar.

Hantera ditt utbetalningsschema

1
Logga in på Stripe-instrumentpanelen och navigera till Inställningar.
2
Gå till Inställningar i Inställningar Bankkonton och schemaläggning nedan Affärsinställningar.
3
Här kan du redigera ditt utbetalningsschema. Vi rekommenderar att du håller den på Automatisk.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss